Pravidlá používania Cookies

1. Obchodná spoločnosť BERNARD KOPRNA INTERNATIONAL, spol. s r.o., Staničná 21, 921 01 Piešťany, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli Sro, vložka č. 37911/T, ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov používa na tejto webstránke známe koláčiky = súbory cookies. Tie sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenej reklamy, ako aj za účelom čisto technických náležitostí fungovania webu ako je napr. prispôsobenie zobrazenia webovej stránky bernardkoprna.sk.

2. A preto cookies na účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

a.)Cookies technického charakteru (meranie návštevnosti webu, zabezpečenie zobrazenia stránky a pod.) – sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

b.)Cookies cielenej reklamy – spracovávané na základe vášho súhlasu.

3. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené sprostredkovateľom ako sú Google a Facebook. Webové stránky však môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – a to úpravou vlastných nastavení webového prehliadača.

4. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla “Prijať”, ktoré nájdete v cookie banneri v spodnej časti webovej stránky. Uvedenému tlačidlu predchádza upozornenie: “Prevádzkovateľ webu BERNARD KOPRNA INTERNATIONAL, spol. s r.o., Staničná 21, 921 01 Piešťany, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli Sro, vložka č. 37911/T ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok ako aj pre analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež aj pre retargeting (cielená reklama).” Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v cookie politike pri jednotlivých marketingových cookies. Váš súhlas so zberom údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať a to ak zmeníte nastavenia vami používaného internetového prehliadača.

5. Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne cez služby Google Analytics; prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

6. Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané údaje spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, viac info tu.

7. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

- požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,ako aj vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a požadovať ich doplnenie či opravu;

- žiadať vymazanie vašich spracovávaných osobných údajov = právo byť zabudnutý – vaše údaje vymažeme pokiaľ vaša požiadavka nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami prevádzkovateľa;

- v prípade pochybností o splnení našich povinností spojených so spracovaním osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás – kontaktná osoba: Bernard Koprna – e-mail: info@bernardkoprna.sk; alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

- viac o vašich právach a vybavovaní žiadostí z vašej strany sa dozviete v Zásadách spracúvania osobných údajov

- Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojej webovej stránke: bernardkoprna.sk nasledujúce súbory cookies:

Google Analytics, Typ: Cookies tretích strán, Účel: Získanie štatistických informácií, Doba spracovávania: Podľa nastavenia vášho internetového prehliadača alebo do ostránenia informácií (napr. cez delete cache)
Facebook, Typ: Cookies tretích strán, Účel: identifikácia v rámci reklamní siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting), Doba spracovávania: 180 dní
 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Bernard Koprna
BERNARD KOPRNA INTERNATIONAL, spol. s r.o.
Staničná 21
92101 Piešťany
Slovensko

Orgány dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava
Web: www.bernardkoprna.sk
Email: info@bernardkoprna.sk